PRIVACYVERKLARING

 

Privacyverklaring Van de Berg Woninginrichters

Dit is de privacyverklaring vanVan de Berg Woninginrichters.

Van de Berg Woninginrichters respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Van de Berg Woninginrichters heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). De onderstaande privacyveklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Van de Berg Woninginrichters.

Delen met derden

We zullen uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u. U kunt hierbij denken aan een opdracht tot stoffering uitgevoerd door een ingehuurde partij.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat we gebruik maken van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@vdbergwoninginrichters.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van de Berg Woninginrichters en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Van de Berg Woninginrichters verstrekt. Bij Van de Berg Woninginrichters zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.

We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor plaatsen zonwering/stofferen woning. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van de opdracht. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Van de Berg Woninginrichters maakt gebruik van Google Analytics. Deze partij kan cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Google om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Van de Berg Woninginrichters maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Google Analytics

Van de Berg Woninginrichters maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Van de Berg Woninginrichters heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van de Berg Woninginrichters heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@vdbergwoninginrichters.nl.  We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

Van de Berg Woninginrichters is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.